Pro Defence 2018 Targi Proobronne w Ostródzie nie odbędą się – następuje konsekwentna likwidacja tego co rozpoczął Antoni Macierewicz

Targi Proobronne w Ostródzie to jedyne takie wydarzenie w Polsce i Europie. Pro Defence jest wydarzeniem skierowanym do wszystkich obywateli, a zwłaszcza do tych, dla których “patriotyzm” nie jest tylko pustym słowem i którym na sercu leży dobro Ojczyzny, a szczególnie jej bezpieczeństwo. Głównymi adresatami Targów są zatem wszelakie stowarzyszenia paramilitarne, organizacje proobronne i klasy mundurowe. Pro Defence ma pokazać jak liczne są tego typu formacje oraz jak ogromną rzeszę ludzi skupiają. Ideą Targów oraz towarzyszącego im Międzynarodowego Kongresu Organizacji Proobronnych, wywodzących się z państw członkowskich NATO, połączonego z Konferencją Naukową jest m.in. wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie skutecznego modelu systemu proobronnego w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Zakres tematyczny targów to szkolenia, broń i amunicja, optyka, survival, ratownictwo, specjalistyczny sprzęt wojskowy, outdoor, wydawnictwa, broń biała, obuwie i odzież wojskowa, pojazdy specjalistyczne, najnowsze rozwiązania technologiczne, logistyka.

W tym roku miała odbyć się trzecia edycja imprezy. Na stronie organizatora targów, taka oto wiadomość:

Idea targów miała ścisły związek z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomysłodawcą targów był minister Antoni Macierewicz. Targi były bardzo dobrze rozwijającą się imprezą i jak wynika z cytowanego motto targów, rzeczywiście były unikatowe w swoim charakterze. To nie były typowe targi wojskowe, ale złączenie tego co dotyczyć może cywilnego obywatela i obronności państwa.

Zachęcając do udziału w targach z 2017 roku minister Macierewicz pisał w specjalnym wydaniu Polski Zbrojnej:

Krokiem na drodze do budowy WOT-u są właśnie Targi Pro Defense, na których spotyka się wojsko, patriotyczna młodzież z klas profilowanych, a także firmy produkujące sprzęt i uzbrojenie. (…) Idea ostródzkich targów to jednak coś więcej niż tylko wystawy. To przede wszystkim forum do rozmów i dyskusji na temat bezpieczeństwa. Dlatego uczestniczą w nim przedstawiciele różnych środowisk. Pragnę zwrócić uwagę Państwa na odbywającą się przy tej okazji konferencję organizacji proobronnych oraz przygotowany piknik klas mundurowych. Pamiętajmy, że to właśnie młodzież, organizacje i klasy mundurowe stanowią naturalne zaplecze dla Wojska Polskiego i innych służb odpowiedzialnych za szeroko pojęty system bezpieczeństwa państwa. Dlatego tak dużo uwagi poświęcamy wsparciu tych środowisk. Ostródzkie Targi Pro Defense są jednym z działań podejmowanych w tej sferze przez kierowany przeze mnie resort.

Takich targów nie będzie. Przyczyna niezależna od Expo Mazury S.A.

Moim zdaniem dzieje się coś niezwykle niebezpiecznego w MON, złego dla Polski i Polaków. Oczywiście nie wiem co, ale sekwencja zaobserwowanych przeze mnie zdarzeń wskazuje na dążenie to marginalizacji WOT oraz na zerwanie z tym co robił Antoni Macierewicz, czyli złączenia systemu obronnego państwa z obywatelem. Zapoznajcie się z dwoma wpisami, a wiele stanie się jasne 1/ To co za czasów Macierewicza w MON było możliwe, dzisiaj już nie jest – organizacje społeczne już nie są mile widziane, 2/ Interpelacja w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej, w odpowiedzi MON nie deklaruje potrzeby rozwoju WOT.

Nie uważam, aby to co następuje było po prostu czymś innym. To co obserwuję jest niezwykle niebezpiecznym dla naszej obronności zjawiskiem. Nie widzimy całego scenariusza, ale te drobne fragmenciki, które dokumentuję pokazują, że nastąpiła zasadnicza zmiana celów jakie ma obecny MON. Te cele nie są tymi, które formułował minister Antoni Macierewicz w związku z WOT, w związku z systemem powszechnej obrony terytorialnej.

Uważam, że słuszne jest też stwierdzenie, że już celem MON nie jest to co powiedział kiedyś minister Macierewicz, a co cytowałem we wpisie pt. Macierewicz: każdy obywatel będzie mógł mieć broń, “gdy wychowane zostanie pokolenie młodzieży umiejącej obchodzić się z bronią – co oznacza ten komunikat?! Te targi wpisywały się doskonale w to wychowanie, wychowanie jest likwidowane, celem nie jest aby każdy obywatel mógł mieć broń.

Biję na alarm, zachęcam do zainteresowania tematem.

Pamiętajcie proszę o wsparciu Fundacji Trybun.org.pl. Ta strona istnieje dzięki zaangażowaniu tych, którzy finansują jej działanie. Wspieranie tego co robię jest wówczas, gdy opiera się nie o słowa, a o czyny.

Download (PDF, 5,32MB)