Obozy koncentracyjne dla Ujgurów, to ważny dowód, że antyludzki komunizm w Chinach trwa niezmiennie

2018-11-06 15:41 (PAP) ONZ/ Zachód wzywa Chiny do zamknięcia obozów dla muzułmanów

Delegaci państw zachodnich w Radzie Praw Człowieka ONZ wzywali we wtorek Chiny do zamknięcia obozów internowania dla muzułmanów, w których według niezależnych ekspertów może być przetrzymywanych nawet milion osób. Przedstawiciel ChRL odrzucił te oskarżenia.

Rada, która raz na pięć lat ocenia przestrzeganie praw człowieka w krajach członkowskich ONZ, analizuje w tym tygodniu sytuację w Chinach.

Na posiedzeniu w Genewie przedstawiciel Francji Francois Rivasseau wezwał chińskie władze, aby „wstrzymały masowe więzienie” i „zagwarantowały wolność religii i wyznań, m.in. w Tybecie i Sinciangu”, czyli w regionie, w którym mieszka największa liczba muzułmańskich Ujgurów.

Delegat z Niemiec zaapelował o zaprzestanie „wszelkich bezprawnych zatrzymań, w tym niekonstytucyjnych masowych zatrzymań Ujgurów i innych muzułmanów w Sinciangu”.

Przedstawicielka Kanady Rosemary McCarney oświadczyła, że władze jej kraju są „głęboko zaniepokojone wiarygodnymi doniesieniami o masowych zatrzymaniach, represjach i nadzorze nad Ujgurami i innymi muzułmanami w Sinciangu”.

„Kanada zaleca Chinom wypuszczenie Ujgurów i innych muzułmanów, którzy zostali arbitralnie zatrzymani bez należnego procesu za ich przynależność etniczną lub religijną” – powiedziała. Podobne uwagi zgłosili również przedstawiciele Australii i Japonii, a zaniepokojenie obozami w Sinciangu wyrazili także delegaci z Wielkiej Brytanii i USA.

Wiceminister spraw zagranicznych Chin Le Yucheng, który przemawiał na zakończenie debaty, oświadczył, że zarzuty pod adresem chińskich władz „w poważnym stopniu mijają się z faktami”.

„Nie będziemy akceptować motywowanych politycznie oskarżeń niektórych krajów, które są pełne uprzedzeń” – powiedział.

Eksperci Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) zwracali w sierpniu uwagę na – jak wskazywali – liczne wiarygodne relacje, mówiące nawet o milionie Ujgurów przetrzymywanych przez władze w nielegalnych obozach internowania.

Eksperci CERD przytaczali również relacje świadczące o “prowadzonej na masową skalę inwigilacji, nieproporcjonalnie często stosowanej wobec etnicznych Ujgurów“, m.in. podczas policyjnych kontroli czy skanowania telefonów komórkowych w punktach kontrolnych.

Lokalny parlament regionu Sinciang (Xinjiang) zalegalizował niedawno umieszczanie „osób będących pod wpływem ekstremizmu” w obozach reedukacji, których istnieniu władze kraju wcześniej zaprzeczały.

Pekin utrzymuje, że ostra kampania w Sinciangu jest konieczna, aby uchronić region przed wpływem separatystycznych i ekstremistycznych bojówek. W ostatnich latach setki ludzi zginęły w aktach przemocy na tle konfliktu etnicznego między Ujgurami a Chińczykami Han, w tym w serii ataków terrorystycznych przypisywanych ujgurskim bojówkom.


 

Oczywiście cokolwiek sobie ONZ  postuluje komuniści z Chin mają w … wiadomo gdzie. Nie po to temat podnoszę, aby chwalić dziadowski ONZ. W tym konkretnym przypadku jednak widać doskonale czym w istocie są Chiny. To totalitarny kraj, gdzie ludzie nie mają żadnych praw. Mają tyle prawo ile im komunistyczna władza pozwoli posiadać. Ujgurów z jakiegoś powodu komuchy nie lubią i zamykają ich w obozach koncentracyjnych. Co tam się z nim dzieje, Bóg jeden raczy wiedzieć. Z całą pewnością nie mają tam fajnie.

Pamiętacie jaki w komunistycznych Chinach panuje rygoryzm dotyczący dostępu do broni? W komunistycznych Chinach broni nie można posiadać, bo władza dba o porządek i bezpieczeństwo dla obywateli. Niech nikt nie myśli inaczej, tego każda komunistyczna władza się domaga.

Ujgurzy robią co mogą aby tą broń mieć. Dlaczego tak czynią? Bo chcą mordować? Szczerze wierzę w to, że robią tak, bo chcą po prostu być wolni.

Na tym polega komunizm, na odbieraniu ludziom prawa do posiadania broni. Każdy kraj, który ma prawo zmierzające do odbierania ludziom broni,  niezależnie od deklarowanych powodów, posiada jedną z najważniejszych cech komunizmu. Jest nią ścisła reglamentacja prawa do broni.

Magazyn Strzał.pl dla każdego kto wesprze Fundację Trybun.org.pl

Ta strona działa dzięki darowiznom na rzecz Fundacji Trybun.org.pl oraz mojemu codziennemu wysiłkowi. Z otrzymanych darowizn jest opłacany serwis PAP.

Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi.

Poszukuję współpracowników, którzy będą pisali o broni palnej. Osoby zainteresowane proszę o kontakt.