Włochy: implementacja unijnej dyrektywy w sprawie broni, posłużyła do wprowadzenia lepszych przepisów niż dotychczasowe

Włochy: implementacja posłuży do wprowadzeniu lepszych przepisów dotyczących broni

Podobnie jak wcześniej Austria, także Włochy wykorzystały potrzebę nowelizacji swoich przepisów dotyczących broni w związku z koniecznością wdrożenia restrykcyjnej dyrektywy, do usunięcia niektórych nielogiczności i zbędnych restrykcji. Chociaż prośby niektórych Włochów o dopuszczenie możliwości posiadania i noszenia broni do celów samoobrony nie zostały wysłuchane, dla posiadaczy broni nowe przepisy stanowią niewielki, jednak znaczący krok do przodu.

Warunki posiadania broni

Aktualne włoskie ustawodawstwo rozróżnia cztery typy pozwolenia na broń – kolekcjonerskie, sportowe, myśliwskie i do samoobrony, umożliwiające noszenie broni w ukryciu. Aby uzyskać to ostatnie pozwolenie konieczne jest wykazanie potrzeby jego wydania, co dla większości obywateli stanowi przeszkodę nie do pokonania – od ich ochrony jest tu przecież policja. Dodatkowo to pozwolenie musi być odnawiane co roku (inne co 6 lat), a zatem nawet gdyby obywatel w najlepszym razie przekonał urzędnika o swojej „potrzebie”, by móc skutecznie bronić siebie i swoich najbliższych, inny urzędnik w kolejnym roku może mieć już na tę sprawę zupełnie inny pogląd.

Tak samo jak niektóre inne kraje, także Włochy zakazują posiadania broni do „nabojów wojskowych”, przy czym absurdalność reguł można najlepiej zilustrować na przykładzie naboju 9 mm Luger. Pistolety samopowtarzalne są zakazane, ale rewolwery lub broń długa o tym kalibrze można już posiadać całkowicie legalnie.

Podobnie nielogicznie przepisy rozróżniają na przykład broń „zwykłą”, sportową i myśliwską. O ich zaklasyfikowaniu decyduje placówka badawcza na wniosek producenta lub importera. Ten sam pistolet z regulowanym celownikiem przeziernikowym może być ewidencjonowany jako sportowy (przy czym posiadacz może mieć maksymalnie 6 sztuk broni sportowej), a ze standardowym celownikiem jako „zwykły” (maksymalnie 3 sztuki broni). Broń myśliwską można posiadać w nieograniczonej liczbie sztuk.

Jeśli chodzi o amunicję, Włosi mogą posiadać ograniczoną liczbę maksymalnie 1 500 nabojów, przy czym policja może w dowolnej chwili przeprowadzić kontrolę. Jeśli takie procedury wydają się Państwu totalitarne, to proszę sobie uświadomić, że do Państwa domu urzędy mogą wejść w dowolnym momencie, żeby sprawdzić, czy nie przechowują Państwo nieodpowiedniego materiału w celu jego spalenia w piecu.

Nowelizacja „implementacyjna”

W związku z implementacją restrykcyjnej unijnej dyrektywy we Włoszech doszło przede wszystkim do następujących zmian przepisów dotyczących broni:

  • ograniczenie pojemności magazynków do „zwykłej” broni zwiększy się do „europejskich” 10/20 (wcześniej 15 krótkie, 5 długie);
  • do posiadania nieograniczonej pojemności magazynków wystarczy członkostwo w klubie strzeleckim, nie jest konieczne spełnienie żadnych innych warunków (np. wymagany w dyrektywie regularny trening czy udział w zawodach);
  • do posiadania broni samopowtarzalnej wyprodukowanej poprzez przerobienie broni automatycznej wystarczy także członkostwo w strzeleckim klubie sportowym (wcześniej tylko akredytowane kluby sportowe);
  • maksymalna liczba posiadanej broni „sportowej” podwyższona z 6 do 12 sztuk;
  • okres ważności pozwolenia na broń myśliwską lub sportową skrócony z 6 lat do „europejskich” 5 lat;
  • zostanie zniesiony wcześniejszy obowiązek informowania bliskich krewnych i osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym o tym, że dana osoba stara się o uzyskanie pozwolenia na broń / posiada broń;

Wprowadzane zmiany są przy tym powiązane z wysokim wzrostem liczby legalnych posiadaczy broni – tylko liczba sportowych pozwoleń na broń wzrosła z 400 000 w 2014 roku do 600 000 obecnie.

Mój dom jest moim zamkiem (przynajmniej w nocy)

Całkowicie poza obszarem przepisów dotyczących broni, ale z zasadniczym wpływem na miejscowe bezpieczeństwo i poczucie pewności prawnej obywateli, dokonano zmiany przepisów w zakresie obrony koniecznej. Wcześniejsza włoska regulacja prawna dotycząca legalności obrony w przypadku śmiertelnego zranienia sprawcy wymagała, aby obrońca był w sytuacji, w której zasadnie obawiał się o swoje życie. Ten wymóg nie będzie już obowiązywał w przypadkach włamania się do mieszkania w nocy i napadu rabunkowego.

Paradoksalnie Włochy częściowo wracają do swoich korzeni – zgodnie z prawem rzymskim zabicie sprawcy włamania automatycznie było uważane za zgodne z prawem, jeśli do włamania doszło w nocy.

Jak dokładnie będą oceniane przypadki samoobrony przeciwko sprawcom włamania przy zapadaniu zmroku lub o brzasku, nie udało mi się dowiedzieć. Równie ciekawe będzie obserwowanie, czy znajdzie się jakiś Włoch, który w ciągu dnia wzywałby do swojego domu policję lub czy policja będzie mogła ogłosić statystyczny sukces dzięki znaczącemu spadkowi odnotowanych „dziennych” włamań.

(źródło zbrojnice.com)

 

Jak widzicie nie tylko w Polsce mamy problemy z socjalistami. Włochom lewacy wprowadzili naprawdę potężne ograniczenia w prawie posiadania broni, ale i tak posiadają i więcej i lepie niż przeciętnie Polacy. Imponująca liczba strzelców sportowych – 600 tysięcy osób. Oznacza to, że tamtejsze związki sportowe różnią się zasadniczo od tego co mamy w tym dziadowskim państwie czyli w Polsce.

Niestety w Polsce narodowi socjaliści spod znaku PiS-u nie chcą skorzystać z możliwości zracjonalizowania przepisów o broni, tak jak zrobili to Włosi. Nie chcą, bo Włosi chyba pognali  socjalistów, a u nas narodowy, czy może patriotyczny socjalizm, ma się naprawdę dobrze.

Sam artykuł bardzo rzeczowo traktuje o zmianach we włoskim prawie. Dotychczasowe doniesienia medialne, które odnotowywałem, nie były tak precyzyjne. Czytajcie, rozpowszechniajcie, niech się w Polskę niesie, że da się czynić pozytywne zmiany w prawie o broni.