Parlament Europejski wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia ograniczeń posiadania i noszenia noży

Dwunastego grudnia Komisja Specjalna ds. Terroryzmu Parlamentu Europejskiego przygotowała sprawozdanie ze swoich prac i na tej  podstawie Parlament Europejski przyjął rezolucję.

Na początek ustalenia komisji Parlamentu Europejskiego:

– (…) niedawne ataki pokazały, iż broń palna i materiały wybuchowe nadal stanowią tradycyjne metody stosowane przez grupy terrorystyczne; mając jednak na uwadze, że pojedyncze osoby coraz częściej używają innych rodzajów broni i metod, które są znacznie mniej wyszukane i trudniejsze do wykrycia, a ich celem jest maksymalna liczba przypadkowych ofiar wśród ludności cywilnej;

– (…) przestępczość zorganizowana napędza terroryzm bardzo różnymi kanałami, m.in. przez dostawy broni, finansowanie ze środków pochodzących z przemytu narkotyków oraz infiltrację rynków finansowych;

– (…) dostęp do broni palnej i elementów urządzeń wybuchowych odgrywa bardzo ważną rolę w umożliwianiu ataków terrorystycznych; (…) w UE brutalne i ekstremistyczne grupy często muszą zwracać się do sieci przestępczych, aby zdobyć broń; mając na uwadze, że według sprawozdania Europolu Te-Sat 2018, broń palna była używana w 41 % wszystkich ataków, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2016 r. (38 %);

– (…) w ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby pistoletów przeznaczonych do strzelania ślepymi nabojami przekształconych w prawdziwą broń palną; (…) kilka ostatnich ataków przeprowadzono również z użyciem różnych rodzajów noży;

– (…) związek między przestępczością i terroryzmem ułatwia również dostęp terrorystów do broni palnej;

– (…) Bałkany pozostają kluczowym regionem dla stabilności Europy; (…) kraje tego regionu (…) są już wykorzystywane jako kraje tranzytu ludzi i broni;

– (…) stałe zagrożenie kontaktami między organizacjami terrorystycznymi a przestępczością zorganizowaną, szczególnie w odniesieniu do zdolności logistycznych i przemytu broni, co może ułatwiać ataki na dużą skalę;

Na podstawie między innymi tych ustaleń faktycznych Parlament Europejski apeluje; wzywa; uważa, zachęca:

– apeluje do państw członkowskich o szybkie i skuteczne wdrożenie dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej w celu jak najskuteczniejszego monitorowania jej sprzedaży oraz przeciwdziałania nielegalnemu handlowi bronią palną i powiązanym sprzętem i narzędziami zarówno na terenie UE, jak i poza nią; wzywa do usunięcia luk w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym broni palnej, np. przez podjęcie środków mających na celu powstrzymanie obiegu broni strzelającej ślepymi nabojami sygnałowej, alarmowej, flobertów i podobnej broni, którą można łatwo przerobić na broń palną;

– wzywa państwa członkowskie do przyjęcia programów oddawania broni palnej i amunicji dostosowanych do specyficznego kontekstu rynków nielegalnej broni palnej; wzywa do skutecznego karania nielegalnego posiadania broni palnej i handlu nią; wzywa do rygorystycznego i skrupulatnego wdrażania przez państwa członkowskie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r., określającego wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego;

– uważa, że państwa członkowskie powinny przyjąć podejście „sprawdzania broni palnej”, wykorzystując wyspecjalizowane komórki organów ścigania i mając na celu zidentyfikowanie podmiotów i sieci zaangażowanych w ten rodzaj nielegalnego handlu oraz zasięgając opinii różnych krajowych balistycznych baz danych;

– zachęca organy ścigania państw członkowskich do ustanowienia specjalnych zespołów policyjnych zajmujących się problemem nielegalnego handlu bronią palną, dysponujące odpowiednią obsadą kadrową, wiedzą fachową i sprzętem;

– zachęca państwa członkowskie do oceny ewentualnych ograniczeń dotyczących noszenia noży bez ważnego powodu, zakazu posiadania szczególnie niebezpiecznych noży, takich jak noże typu zombie lub noże motylkowe, a także do egzekwowania tych środków w internecie; 

(źródło europarl.europa.eu)

Ustalił Parlament Europejski to, że broń palną w rękach terrorystów jest nielegalna, pochodzi z przemytu lub terroryści są zasilani przez zorganizowane grupy przestępcze. Z  innych ustaleń poczynionych przez PE wyrażonych w rezolucji wynika, że przestępcy – terroryści używają przeróżnych metod i narzędzi do mordowania, także noży.

Nie trzeba brać po kilkadziesiąt tysięcy euro miesięcznie aby poczynić te ustalenia. Są zupełnie oczywiste dla każdego rozumnego człowieka.

Na podstawie tych ustaleń Parlament Europejski po pierwsze chce dociskać legalnych posiadaczy broni palnej, przez wdrożenie kagańcowej dyrektywy. Widać dyrektywa nie została jeszcze wszędzie wdrożona, a może za słabo. Efekt będzie gwarantowany, potencjalne ofiary terrorystów zostaną ostatecznie rozbrojone, a terroryści zyskają ostateczną przewagę.

Kolejny genialny pomysł to wykup nielegalnej broni. Już widzę oczyma wyobraźni kolejki opalonych brodaczy stojących po sprzęt AGD w zamian za nielegalne karabinki AK i granaty. Wspominam o sprzęcie AGD, bo to doskonałe doświadczenie ma za sobą Wenezuela. Tam komunistyczny rząd uskuteczniał takie programy – w zamian za zakazane karabiny rozdawano urządzenia elektryczne.

Nawet jak takie pomysły zostaną wdrożone, to co najwyżej trochę zardzewiałego złomu zostanie zebrane i tyle. W żaden sposób nie wpłynie to na zmniejszenia zagrożenia ze strony brodatych terrorystów. Żaden islamista nie odda swojego narzędzia do uskuteczniania swojej wiary.

Wezwanie państw do wzmożenia środków policyjnych zmierzających do ścigania nielegalnego posiadania broni palnej – ładnie brzmi – ale czy przyniesie jakikolwiek efekt? Obawiam się, że np. w polskim wydaniu będzie się to sprowadzało to represji posiadaczy alarmowych zabawek i tyle. Moje doświadczenia sądowe wskazują, że represja karna jest zupełnie ślepo wdrażana, można powiedzieć statystycznie.

Mają być skazania za nielegalne posiadanie broni, to takie skazania będą. Rozróżnienie bandziora z nielegalną bronią od zbieracza starego złomu, czy posiadacza jakiejś hukowej zabawki, prokuratorom i sędziom naprawdę sprawia trudności.

No i na koniec pomysł najwspanialszy – reglamentowanie noży. Na początek  będzie reglamentacja noszenia noży i zakaz posiadania niektórych noży. Później, po stwierdzeniu fiaska tego pomysłu, zostanie wywołany temat zakazania wszelkich posiadania noży, w celu bezpieczeństwa i wiecznej szczęśliwości.

W Polsce mamy już takie doświadczenia. Póki co bezskuteczne, ale postęp przyspiesza. Przypominam posła z PiS  pana Mularczyka i jego pomysły zakazu noszenia noży. W postępowej Europie są już w tym zakresie dokonania, pisałem kiedyś o pomysłach brytyjskich.

Reglamentacja noszenia noży oczywiście uderzy wyłącznie w ludzi praworządnych. Żaden bandzior nie będzie się przejmował jakimiś idiotycznymi zakazami noszenia noży. Wiele razy pisałem o tej prawdzie fundamentalnej, że każda reglamentacja ogranicza wyłącznie praworządnych ludzi. Do wszelkich  prawnych ograniczeń stosują się tylko przestrzegający prawa obywatele.

 Kto chce może poczytać rezolucję Parlamentu Europejskiego w całości. Nie zdołałem wszystkiego przeczytać, bo takiego lewackiego bełkotu jaki tam się znalazł, naprawdę nie sposób przyswoić. Unia Europejska to państwo, które chce być państwem regulującym każdy skrawek ludzkiego życia. W Unii Europejskiej czeka nas totalitarna kontrola. To wniosek zasadniczy, jakie wynika z tej rezolucji. Oczywiście nie został tam wyrażony.

Download (PDF, 812KB)