Czeski parlament prawdopodobnie zatwierdzi konstytucyjne prawo do obrony bronią palną

Praga – Izba Deputowanych prawdopodobnie zatwierdzi konstytucyjne przepisy do obrony siebie i innych przy użyciu broni palnej, na warunkach określonych w ustawie. W ubiegłym roku tę poprawkę do Karty Podstawowych Praw i Wolności skierował do Izby Deputowanych Senat Republiki Czeskiej.

Zdaniem Senatu w Karcie Podstawowych Praw i Wolności powinien pojawić się przepis mówiący, że „prawo do obrony własnego życia lub życia innej osoby, nawet przy użyciu broni, jest gwarantowane na warunkach określonych w ustawie”. Zdaniem senatorów zmiana konstytucyjna zapobiegnie ograniczeniu tego prawa przez prawo powszechne i wzmocni pozycję Czech w dyskusji na temat innych regulacji unijnych. Nowelizacja została poparta bez zmian przez komisje bezpieczeństwa i prawa konstytucyjnego.

Piraci zaproponowali zmianę tekstu poprawki za pośrednictwem wiceprzewodniczącego izby niższej Vojtěcha Pikala. Ich zdaniem w karcie powinno znaleźć się nowe zdanie, że „prawo do obrony podstawowych praw i wolności, nawet przy użyciu broni, jest gwarantowane na warunkach określonych w ustawie”. Pikal stwierdził, że dotyczyłoby to również obrony swobody przemieszczania się lub wolności domowej, podczas gdy bronią mogłaby być również „tablica na gwoździe”.

Przedstawiciele ODS, Piratów, SPD i KSČM wyraźnie poparli poprawkę w początkowej rundzie negocjacji. Żaden z posłów nie zaproponował odrzucenia projektu.

Nowelizacja opiera się na petycji podpisanej przez 102 000 osób. Petycja była reakcją myśliwych i innych posiadaczy broni na wysiłki Komisji Europejskiej mające na celu ograniczenie posiadania broni, w tym broni posiadanej legalnie. Komisja uzasadniła to m.in. koniecznością podjęcia środków przeciwko terroryzmowi. Jednak krytycy unijnego środka wskazywali, że terroryści w większości używają nielegalnie zdobytej broni i że obecne czeskie prawo jest wystarczające.

Czechy przegrały w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pozwem przeciwko kontrowersyjnej dyrektywie. Rząd musiał wnieść do Izby Poselskiej nowelizację ustawy o broni, która przejmuje regulacje unijne w niezbędnym zakresie. Standard wprowadził dwie nowe kategorie broni. Ważność pozwoleń na broń palna jest ważna od dziesięciu lat, a policja co najmniej raz na pięć lat będzie sprawdzać, czy posiadacz pozwolenia spełnia warunki prawne, zwłaszcza medyczne.

W porównaniu z Czechami jesteśmy tylko upadłym ludem majaczącym o dawnej świetności. Socjalizm nas odurzył, jesteśmy socjalistami. Haniebny stan, staliśmy się bezładną masą, bez zasad i idei, bez wartości, bez rozumu. No niestety, ale trzeba mówić sobie prawdę. Naszego Narodu już nie ma, jest tylko socjalistyczne społeczeństwo, manipulowane przez przeróżnych politycznych cwaniaków.