Autopoprawka do projektu ustawy o broni i amunicji

W dniu 16.09.2022 r. do Sejmu wpłynęła autopoprawka do projektu ustawy o broni i amunicji. Autopoprawka jest konsekwencją opinii wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych. Przedstawiam poniżej opinię Biura Analiz Sejmowych oraz przygotowaną autopoprawkę.

Opinia Biura Analiz Sejmowych:

Download (PDF, 1,9MB)

Autopoprawka:

Download (PDF, 310KB)

Gdyby się mnie ktoś zapytał jaki ta autopoprawka ma związek z projektami złożonymi przez Republikanów i przez panią Siarkowską, to odpowiadam, że pojęcia nie mam. Przestałem śledzić polskie polityczne grzęzawisko i po prostu nie wiem. Nie spodziewam się po narodowosocjalistycznym sejmie i rządzie niczego pozytywnego.

Autopoprawka pewnie rozumna, bo to robił jak się domyślam Jarek Lewandowski. No ale oceniajcie sami, każdy może przecież mieć własne zdanie.

Mnie najbardziej przekonuje uzasadnienie autopoprawki:

Drugą przyczyną wniesienia autopoprawki jest wynik konsultacji uzgodnieniowych, które zostały przeprowadzone – na wniosek partii politycznych zainteresowanych zmianą przepisów w zakresie objętym zgłoszonym projektem ustawy o broni i amunicji – wśród reprezentatywnej grupy przedstawicieli środowiska strzeleckiego i proobronnego, stanowiących zaplecze merytoryczne wspomnianych ugrupowań politycznych. Zmiany te, stanowiące zasadniczą treść autopoprawki – z wyjątkiem pięciu wspomnianych wyżej punktów związanych z realizacją uwag zgłoszonych przez BAS – zmierzają w swojej warstwie merytorycznej do wzmocnienia aspektu proobronności proponowanych przepisów. W ten sposób proponowana nowa ustawa o broni i amunicji zawierać będzie zmiany istotne dla budowania obronności państwa, poprzez zachęcenie ludzi interesujących się bronią do zasilania szeregów wojska – w tym terytorialnej służby wojskowej oraz budowanie zasobów rezerwy aktywnej, definiowanej przez nową ustawę o obronie Ojczyzny. Zaś dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą lub nie mogą służyć w wojsku, ale chcą być zasobem na czas wojny jako rezerwa pasywna, projekt nowej ustawy zmienionej autopoprawką proponuje przeszkolenie w organizacjach proobronnych, mających podpisane stosowne umowy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej lub Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

To jest pięknie napisana odezwa pod pisowskich kacyków, którzy z istoty rzeczy nie czytają projektów ustaw. Przecież to nie treść projektowanego prawa ma znaczenie, a polecenie/oczekiwanie prawdziwego Polaka, największego patrioty, geniusza ponad wszelkie geniusze, którego właśnie takie hasła mogą jedynie przekonać.

Dobry pomysł, trzeba tak właśnie do pisowskich towarzyszy mówić. Nie wolno mówić o żadnej tam wolności, prawach indywidualnych – to w ich kolektywnych i narodowosocjalistycznych uszach bzdury indywidualistów i liberałów. Dla towarzysza naczelnika tylko liczy się to co państwowe, nasze wspólne i prawdziwie polskie, a więc trzeba wykrzykiwać, że proponowane przepisy o prawie do broni wzmocnią państwo, które będzie jeszcze silniejszym i taki silnym imperium lechickim!