Czy można dzisiaj wymyślić mechanizm broni palnej strzeleckiej bez nawiązania do znanych na świecie konstrukcji?

Czy można dzisiaj wymyślić mechanizm broni palnej strzeleckiej bez nawiązania do znanych na świecie konstrukcji? Czytaj. →


Znak graficzny stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest chroniony prawnie

Znak graficzny stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest chroniony prawnie Czytaj. →


Trwa procedura w Urzędzie Patentowym RP, zmierzająca do objęcia prawem ochronnym znaku słowno-graficznego “ROMB”.

Trwa procedura w Urzędzie Patentowym RP, zmierzająca do objęcia prawem ochronnym znaku słowno-graficznego “ROMB”. Czytaj. →