Miłośnicy ASG, rodzicie i dzieci, w celu walki z terroryzmem zabawki podobne do broni palnej, będą objęte urzędową reglamentacją.

Komentarz na dzisiaj (1.12.2015 r.) Wiem, że tytułowa teza brzmi jak myśl niebezpiecznego wariata. Niestety nastały czasy, że takie bzdury są wypowiadane z powagą europejskiego urzędu, a my poddani musimy udawać, że ci lewacy mówią racjonalne słowa.

Komisja Europejska swoje uzasadnienie reglamentacji zabawek, prezentuje tak: „Bezpieczeństwo obywateli i przedsiębiorstw to kwestia kluczowa dla Komisji. Użycie broni palnej w poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz organizacjach terrorystycznych może spowodować poważne szkody dla społeczeństwa, czego doświadczyliśmy kilka razy w zeszłym roku, mianowicie podczas ataków w Paryżu i Kopenhadze. W ostatnim czasie, ponad 120 osób zmarło w wyniku serii skoordynowanych ataków terrorystycznych, przeprowadzonych 13 listopada 2015 w Paryżu. Te tragiczne wydarzenia są jasnym dowodem na wielowymiarowe zagrożenie jakim jest przestępczość zorganizowana, ukazały one ponadto dlaczego potrzebne jest wzmocnienie walki z nielegalnym handlem bronią poprzez opracowanie skoordynowanego i spójnego podejścia. Wspólna odpowiedzialność Europy w walce z przestępczością międzynarodową była także podkreślona w wytycznych dot. polityki przewodniczącego Junckera.” Powinno być towarzysza Junckera, ale dobra, niech będzie jak jest.

Z tych, jakże ładnie brzmiących powodów, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie do unijnego prawa takiej oto definicji repliki broni: „Dla celów niniejszej Dyrektywy, „repliki broni” oznaczają obiekty mające wygląd broni palnej, ale wyprodukowane w sposób uniemożliwiający ich przystosowanie do miotania pocisku lub ładunku rażącego w wyniku działania palnego materiału miotającego.” Moim skromnym zdaniem, mieści się w tej definicji wszystko to co podobne jest do broni, ale bronią nie jest i z powodów technicznych stać się nie może. Absolutnie wszystko to co ma wygląd broni palnej! Replika ASG, ale i zwykła zabawka, wszystko to unijna dyrektywa obejmie.

W celu walki z terroryzmem Komisja Europejska proponuje aby replika broni została zaliczona do kategorii broni palnej C. Już samo zaliczenie replik ASG czy zwykłych zabawek do kategorii broni palnej, świadczy o realizacji jakieś wrogiej ludzkości idei. Nie dość tego. Zaliczenie replik ASG i zabawek do kategorii broni palnej C oznacza, że zakup tych rzeczy wymagał będzie zgłoszenia, a po polsku rejestracji. Gdyby ten obłąkany pomysł wstawić do aktualnej ustawy, replikę ASG, czy zwykłą zabawkę która mając wygląd broni palnej spełnia kryteria repliki broni, będzie można uzyskać pod warunkiem np. pełnoletniości, albo i innych urzędowych reglamentacji. Okaże się nagle, że posiadanie repliki ASG czy zwykłej zabawki nie jest prawem Polaka, a reglamentowanym przez ustawę dobrodziejstwem.

Proszę, tylko nie podejrzewajcie mnie o utratę zmysłów. Zachęcam do lektury projektowanych przepisów firmowanych przez komisarza ludowego Bieńkowską. Kto myśli, że się mylę, albo pacyfizm jest jego stanem umysłu, niech nie czyta dalej. Niech odurza się myślą, że zbliżamy się do stanu pełnego bezpieczeństwa. Przecież bez replik ASG czy zwykłych zabawek islamski terroryzm nie ma szansy dalszego bytu w Europie.

Gdyby było jednak tak, że wzbudzi to Wasz niepokój, a pomysły KE w myślach waszych nazwane zostaną obłędem to zawiadamiam, że mało mamy czasu. Trzeba szybko działać. Najpilniejsze jest masowe wyrażanie negatywnego stanowiska wobec pomysłów Komisji Europejskiej. Można pisać do  Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego. We wpisie Nie jesteśmy sami, mamy sprzymierzeńców! wskazałem wszystkie niezbędne do kontaktu w panem ministrem informacje. Dodatkowo można wyrażać swój sprzeciw wprost do Komisji Europejskiej. We wpisie Piszmy pisma do Komisji Europejskiej z krytyką wniosku o zmianę dyrektywy o broni palnej. podałem konieczne wskazówki. Można również powiedzieć nie tym chorym pomysłom. We wpisach Powiedz NIE projektowi ogłoszonemu w dniu 18 listopada 2015 r. przez Komisję Europejską. Podpisz petycję. oraz Podpisz petycję. Nie pozwólmy Komisji Europejskiej rozbroić Europejczyków! znajdziecie niezbędne informacje.

 

tow.bienkowska