Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim odmawia wydania pozwolenia na broń.

 

Od czasu gdy zacząłem się ze szczególnym zainteresowaniem zajmować problematyką broni palnej, nie mam wątpliwości, że organy Policji egzystują w alternatywnej rzeczywistości. Moim zdaniem fakt, że Wydziały Postępowań Administracyjnych są kontynuacją wydziałów paszportowych podległych Służbie Bezpieczeństwa, ma swoje konsekwencje. Może dzisiaj już nie ma w WPA byłych esbeków, PiS coś tam w tej sprawie zadziałał. Nie zmienia to w żaden sposób mojego przekonania, że ich logika, sprawiedliwość, ocena dowodów, to jakaś odległa od mojej rzeczywistość. Rzeczywistość, którą nazywam alternatywną, w której ja nie potrafię się poruszać.

Podjąłem wysiłek zgromadzenia decyzji o pozwoleniach na broń wydanych przez WPA z całej Polski. Niemal wszystkie wydziały udzieliły odpowiedzi, wyniki zaprezentowałem. Pozostało kilka wydziałów, które mają szczególne trudności w pokazaniu efektów swojej pracy, cierpliwie na odpowiedzi poczekam. Postanowiłem jednocześnie, zgodnie z sugestiami zawartymi w wielu komentarzach, zwrócić się o udzielenie informacji o to ile wydano decyzji odmownych i jaką one treść mają. Wnioski wysłane, zaczynają nadchodzić odpowiedzi. Będę opisywał w miarę możliwości na bieżąco.

Dzisiaj na pierwszy ogień biorę Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Przypominam, że KWP w Gorzowie Wielkopolskim w 2016 r nie wydaje pozwoleń na broń do ochrony osobistej. Okazuje się, że w tym czasie wydał jedną decyzję odmowną. Przedstawiam otrzymany dokument, a zaraz po jego przeczytaniu zachęcam do lektury decyzji pozytywnych wydanych policjantom przez KWP w Katowicach.

Download (PDF, 5,81MB)

Porównajcie, w przypadku emerytowanego kolegi po fachu policjanta, wystarczające jest takie uzasadnienie, aby dostać broń do ochrony osobistej:

dec.katow10416fragm

W przypadku cywilnego posiadacza takimi słowami się odmawia:

dekKWPgorz.fragm

Czy są waszym zdaniem dwie alternatywne rzeczywistości? Moim zdaniem nie ma co do tego wątpliwości. Zastanawiam się co przyjdzie z innych WPA. Jestem pewny, że porównanie decyzji odmownych z decyzjami pozytywnymi dla policjantów i byłych policjantów, otworzyć mogą niektórym oczy. Parę zdań na okrągło, parę frazesów, ogólnych sloganów, jest wystarczające dla uzyskania pozwolenia przez mundurową grupę zawodową. Poważne przestępstwa popełnione przeciwko cywilnej osobie są jedynie „subiektywnym poczuciem zagrożenia”.

Jedyne racjonalne rozwiązanie to zmiana przepisów. W ramach tej zmiany powinna nastąpić albo eliminacja Policji od wydawania decyzji o prawie do broni, albo przemodelowanie ustawy i przesłanek dla broni do ochrony osobistej. W ramach tego drugiego rozwiązania oczywiście najlepsze byłoby przyjęcie nowej ustawy, która jest dobrze przygotowana. Jeżeli zaś to nie jest do przyjęcia, proponuję aby zapisana w ustawie ważna przyczyna posiadania broni do celu ochrony osobistej otrzymała takie brzmienie: „art. 10. ust. 3 pkt. 1 zamiar posiadania broni do samoobrony – dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;”.

Ostatnio na pewnym kongresie pewnej grupy zawodowej dowiedzieliśmy się wszyscy o „zupełnie nadzwyczajnej kaście ludzi”. Mam wrażenie, że tych kast jest w Polsce znacznie więcej…