Najgłupszą rzeczą jaką moglibyśmy zrobić, byłoby pozwolenie rządzonym społeczeństwom na posiadanie broni” – kto tak myśli, myśli jak Hitler

“Najgłupszym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, byłoby zezwolenie podległym nam rasom na posiadanie broni. Historia pokazuje, że wszyscy zdobywcy, którzy pozwolili podbitym ludom nosić broń, przygotowali tym samym grunt pod swój własny upadek. (…) Zatem nie zezwalajmy tubylcom na formowanie jakichkolwiek oddziałów milicji. Wojska niemieckie same wezmą odpowiedzialność za utrzymanie porządku i egzekwowania prawa na okupowanych rosyjskich terytoriach.”

– Hitler’s Table Talk (s. 425-426)

1 Unia Europejska w istocie służy realizacji niemieckich interesów. Po postacią Unii Europejskiej Niemcy chcą dominować nad państwami w Europie. Zatem, prawo przyjmowane w Brukseli, jest metodą na realizację niemieckich oczekiwać i planów, jest metodą na realizację niemieckich interesów i dominacji w Europie. O ile założenie wyrażone w zdaniu pierwszym i drugim jest prawdzie, prawdziwe jest także zdanie trzecie. Dla mnie to dość logiczne i proste.

2 Prawo Unii Europejskiej jest pierwsze przed prawem polskim. Chociaż tak naprawdę nie wiem z czego to wynika, chyba bardziej z praktyki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, niż z pisanego prawa zawartego w unijnych traktach. W Polsce nikt z tym nie dyskutuje. Prawo uchwalane w Polsce musi być zgodne z prawem ustanawianym przez obcych. Możliwość uchwalania czy zmiany prawa unijnego, jest poza możliwościami polskich władz. Polskie władze ten san rzeczy akceptują. Przykład: ustawa o broni i amunicji złożona przez posłów w Sejmie jest blokowana przez Marszałka Sejmu z powodu podejrzenia niezgodność projektowanego prawa z prawem Unii Europejskiej. Niemcy niechętnie stosują zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym.

3 Unia Europejska przyjęła prawo, które zmierzało będzie w istocie do całkowitego rozbrojenia obywateli Polskich. Nie tylko polskich, ale i Czechów, Węgrów i wszystkich innych w Europie. Piszę o obywatelach polskich, bo są mi najbliżsi. O ile prawdziwa jest teza opisana w punkcie 1, to rozbrojenie jest realizacją jakiegoś niemieckiego planu. Jakiego? Nie wiem. W 1938 roku też nikt nie wiedział co planuje Hitler gdy zakazywał posiadania broni Żydom. Niejeden wówczas popukał w głowę, gdyby ktoś powiedziała, że Hitler zamierza ich wymordować.

4 Można by w tym miejscu zaniechać dalszego pisania, bo kto ma rozum w głowie widzi już wniosek jaki z tego wynika. Zakończę jednak moje pisanie podsumowaniem, a właściwe parafrazą słów samego Hitlera. “Najgłupszą rzeczą jaką moglibyśmy zrobić, byłoby pozwolenie rządzonym społeczeństwom na posiadanie broni” – kto tak myśli, myśli jak Hitler. Nie zmienia tego nawet to, że tak myślący może być najszczerzej przekonany, że takie myślenie wynika z najszczerszej o nas troski.

5 Niepoprawnie tu się piszę, bo nie piszę o byle jakich sprawach. Gdyby to co piszę okazało się prawdą, lepiej jest się mylić i o tym pisać, niż udawać, że nie istnieją analogie.

Wesprzyj projekt utworzenia portalu o broni i wolności – Fundacja Trybun.org.pl – prawda musi się rozprzestrzeniać.