Deragulacyjne fakty, odsłona trzecia.

Niestety nie udało się. Nie udało się nam udoskonalić prawa i uczynić go bardziej przyjaznego Polakom, bardziej zbliżonego do standardów europejskich. Na szczęście nie udało się i stronie stronie rządowej zepsuć i tak złego prawa i zwiększyć restrykcyjność przepisów o broni i amunicji. Czytaj. →


Deregulacja, problem z punktu widzenia strony społecznej

Z punktu widzenia strony społecznej akceptowalne są dwa rozwiązania alternatywne. Lepsze, czyli przyjęcie w całości wynegocjowanego z MSW pakietu zmian, w formie uzgodnionej (czyli bez zmian narzucanych przez Policję, ewentualnie po jeszcze jednej rundzie negocjacji strony społecznej, tym razem już bezpośrednio z Policją). Oraz gorsze, polegające na usunięciu z ustawy deregulacyjnej wszystkich zmian dotyczących ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Żadne inne rozwiązanie pośrednie jest nie do zaakceptowania. Czytaj. →


Deregulacyjne plotki, odsłona pierwsza.

Deregulacyjne plotki, odsłona pierwsza Czytaj. →


Deregulacyjne plotki.

Wizja państwa przedstawiona przez potomka Henryka Sienkiewicza, w sposób idealny oddaje stan Polski. “Ch….. d….. i kamieni kupa.” Jakże przenikliwy jest umysł autora tych słów! Będąc nagrywanym, swobodnie wyrażał swoje obserwacje i zrobił to naprawdę doskonale. Szkoda tylko, że większość traktuje te słowa w formie żartobliwego zestawienia słów, a nie dramatycznej w skutkach analizy, tego co widzi i wie więcej… Czytaj. →


Rzecz dotyczy odstrzeliwania nabojów z broni palnej.

Rzecz dotyczy odstrzeliwania nabojów z broni palnej. Czytaj. →