Na sejmowej komisji PiS PONOWNIE odrzucił wszystkie poprawki organizacji społecznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji

Posłowie PiS-u są konsekwentni w swoim antyobywatelskim kursie w sprawie zmian w ustawie o zmianie ustawy o broni i amunicji. Jak zawiadamiałem we wpisie pt. Na sejmowej komisji posłowie PiS odrzucili wszystkie poprawki organizacji społecznej do projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji, pisowcy w tym “zwolenniczka” dostępu do broni Polaków pani poseł Anna Siarkowska, wyrzucili wszystkie poprawki strony społecznej, składane przez posła Bartosza Józwiaka.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 13 grudnia 2017 sytuacja się powtórzyła. Tego dnia odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Ponownie Jarosław Lewandowski przygotował dla posła Bartosza Józwiaka projekty poprawek, niezwykle istotne i korzystne dla posiadaczy broni. Poprawki zostały złożone przez Klub Poselski Kukiz’15 i ponownie głosami posłów PiS wszystkie zostały odrzucone.

Proponowane przez nas zmiany zawarte są w sprawozdaniu komisji (druk 2098-A), poniżej omówienie zasadniczych założeń proponowanych przez nas zmian.

Konsekwentnie chcemy poprawić art 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, który dzisiaj powoduje, że istnieje uznaniowość organów wydających pozwolenia na broń. Dotychczasową treść proponujemy zastąpić zapisem:

„1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wobec wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1, oraz przedstawi on ważną przyczynę posiadania broni.”

Niestety posłowie PiS może i gotowi by byli uznać, że to są istotne zmiany, ale z niezrozumiałych dla mnie powodów, nie chcą stanąć w prawdzie po naszej stronie. Po owocach, a nie słowach oceniamy – pamiętajcie.

Konsekwentnie i w jak najlepszym interesie żołnierzy zawodowych, żołnierzy w służbie terytorialnej, policjantów i innych funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych, domagamy się ustanowienia pozwolenia na broń w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Niestety do posłów PiS z sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji to nie dociera. Nie są w stanie stanąć po waszej stronie żołnierze zawodowi, żołnierze w służbie terytorialnej, policjanci i inni funkcjonariusze państwowych formacji uzbrojonych, aby ustanowić dedykowaną dla was kategorię pozwolenia na broń “w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych”. Oczywiście będą mówić ustami, że są jak najbardziej za wami, że wasze szkolenie strzeleckie jest dla nich najważniejsze. Po owocach, a nie po słowach oceniajcie! Owoce zaś są takie, że poprawkę dotyczącą ustanowienia kategorii broni do doskonalenia kwalifikacji zawodowych bezwzględnie posłowie PiS odrzucili. Ręka pani poseł Anny Siarkowskiej też była wysoko przeciwko tej poprawce podniesiona.

Konsekwentnie domagamy się zlikwidowania konieczności posiadania licencji PZSS dla uzyskania pozwolenia na broń w celu sportowym. Konsekwentnie domagamy się tego, aby patent strzelecki nie był wymaganym dokumentem dla każdego rekreacyjnego użytkownika broni palnej, który chciałby mieć pozwolenie na broń. Niestety posłowie PiS albo nie pojmują czego my się tak naprawdę domagamy albo ich to nie obchodzi. Poprawka odrzucona.

Chcieliśmy zrobić porządek w art. 11 ustawy o broni i amunicji, który ustanawia kategorie zwolnień z obowiązku posiadania pozwolenia na broń. W tym celu KP Kukiz’15 wniósł poprawkę w brzmieniu:

a) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10) posiadania broni palnej wytworzonej przed 1850 rokiem, broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885, oraz replik takich rodzajów broni;
11) posiadania broni palnej alarmowej;”,

Chodzi o to, aby broń i repliki broni sprzed 1850 także na nabój scalony były bez pozwolenia i aby zlikwidować podział broni alarmowej na taką, która wymaga pozwolenia i taką która pozwolenia nie posiada. Kryterium podziału wynikające z obecnego przepisu, które za broń alarmową nie wymagającą pozwolenia uznaje tylko taką, która jest o kalibrze do 6 mm, rodzi cały szereg problemów. Ileż to spraw karnych się narobiło w Polsce tylko z tego powodu, że ktoś ma straszaka, a policja uzna, że jego kaliber jest większy niż 6 mm. W sąsiednich Czechach są w całkowicie wolnej sprzedaży pistolety alarmowe, które nie mogą uczynić nikomu żadnej krzywdy, a w Polsce ich posiadanie to groźne przestępstwo. Do PiS-u nie dociera, że nie można z Polaków robić na siłę kryminalistów i trzeba likwidować głupie zakazy, które nie niosą ochrony porządku publicznego. Poprawka odrzucona, za sprawą wysoko podniesionych rąk posłów z PiS-u.

Chcieliśmy aby rejestracja broni odbywała się w ciągu 10 dni roboczych, a nie 5 dni jak to jest dzisiaj. Też nie da rady… PiS przeciw.

Chcieliśmy w trosce o żołnierzy służby terytorialnej (WOT) zmienić przepis o zwolnieniu z egzaminów przy uzyskiwania pozwolenia na broń (art. 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji). Dzisiaj żołnierz w służbie terytorialnej jest cywilem w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Przecież nikt o zdrowym rozumie nie potrafi wskazać przyczyny traktowania żołnierzy służby terytorialnej inaczej niż żołnierzy zawodowych czy policjantów. Ci ostatni korzystają z ułatwień przy zdobywaniu pozwolenia na broń, a żołnierze WOT nie. Tego też nie da rada przeforsować na komisji w której PiS ma większość. Poprawka odrzucona, żołnierze WOT pamiętajcie: posłowie PiS z sejmowej komisji SWiA cokolwiek by mówili w trosce o was, ręce podnosili przeciwko temu co jest w waszym najlepszym interesie. Szczerze pisząc nie interesuje mnie jakie to ważne powody kazały wam posłowie PiS głosować przeciwko tej poprawce.

Przy okazji tego projektu ustawy okazała się prawdziwa twarz PiS-u w sprawie zmian prawa o broni. PiS za zmiany dobre uznaje tylko te, które pochodzą od nich, tj. tylko zmiany państwowe. To nie tędy droga państwo posłowie. Wszelkie zmiany prawa warto uzgadniać z organizacjami, które chcą dobrych zmian dla Polaków. Uzgodnienia z klakierami to za mało. Warto pamiętać o tym, że Ruch Obywatelski Miłośników Broni jest dość dużym środowiskiem, które domaga się zmian prawa nie dla tych co już pozwolenia mają, a dla tych Polaków, którzy chcą mieć prawo do broni. Będziemy pisać prawdę, będziemy domagać się pozytywnych zmian, będziemy was krytykować, będziemy was z imienia i nazwiska pokazywać palcem. Nie jesteście w Sejmie aby ładnie gadać. Jesteście w Sejmie po to aby dobre zmiany dla Polaków ustanawiać. Nie chcecie słuchać życzliwych rad i dobrych projektów zmian, będziecie się wstydzić przed Polakami. Nie mam względu na osobę.

Mogliście państwo z PiS przy okazji tej ustawy, która może i niesie pozytywne zmiany ale dla wybranych, dokonać zmian dobrych dla wszystkich Polaków. My nie zgadzamy się aby tracić takie okazje, z tego powodu ta krytyka.

Sprawozdanie Komisji:

Download (PDF, 169KB)

Zapis stenograficzny z posiedzenia komisji:

Download (PDF, 267KB)