Bliźniacze projekty dotyczące dostępu do broni – jeden napisano w MSWiA, drugiego MSWiA się konsekwentnie wypiera

We wpisie pt. MSWiA: projekt ustawy o broni i amunicji do użytku cywilnego nie istnieje – upubliczniam zatem to czego nie ma opublikowałem projekt ustawy o broni i amunicji do użytku cywilnego. Zdobyłem ten projekt po prośbie do jakiegoś anonimowego i uczciwego zarazem urzędnika, aby mi projekt przekazał oraz po szeregu odpowiedzi z MSWiA, najogólniej pisząc oszczędnie gospodarujących prawdą.

Dosłownie kilka dni temu urzędnicy z MSWiA opublikowali na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w którym to projekcie zamieszczono w przepisach przejściowych obszerną zmianę ustawy o broni i amunicji.

Zapisy projektu wydały mi się dziwnie znajome, ale nie miałem czasu na szczegółowe porównanie z projektem, który nie istnieje. Może nawet nie bym  się nie brał za porównywanie obydwu projektów, bo po co wracać do starych spraw. Skoro  jednak MSWiA po oświadczeniu szefa MSWiA o zamiarze odstąpienia od niektórych zapisów projektu, co relacjonowałem we wpisie pt. Sprzeciw Polaków sprawił, że szef MSWiA podjął próbę racjonalizacji projektu zmian ustawy o broni i amunicji, ale to za mało, uznało za ważne zamieść kolejne oświadczenie, w którym nadal wypiera się tworzenie kagańcowego prawa, muszę pokazać Polakom prawdę.

To oświadczenie zostało zapewne opublikowane na skutek wielkiego sprzeciwu Polaków jaki pojawił się w przestrzeni publicznej, wobec planowanego przez PiS rozbrojenia i konfiskaty broni na 100-lecie niepodległości, a przede wszystkim artykułu redaktora Łukasza Warzechy, który ukazał się na stronie www.rp.pl, pod wymownym i niestety wciąż prawdziwym tytułem “Warzecha: PiS na wojnie ze strzelcami”. W doskonałym tekście pan redaktor Warzecha przypomniał o projekcie pisanym w MSWiA, którego nie ma.

Szczegółowe porównanie projektów wykaże, że do stworzenia projektu zmiany ustawy o broni i amunicji zawartego w przepisach przejściowych ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wykorzystano projekt ustawy o broni i amunicji do użytku cywilnego, którego istnienia MSWiA się konsekwentnie wypiera. Ktoś po prostu dokonał operacji zwanej “kopiuj-wklej”.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (z przepisów przejściowych projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym) będę poniżej określał jako kagańcowy projekt MSWiA. Projekt ustawy o obroni i amunicji do użytku cywilnego, projekt którego istnienia MSWiA się wypiera, będę określał w skrócicie projekt który nie istnieje:

 

kagańcowy projekt MSWiA:

Art. 7. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

broń gazowo-alarmowa – broń palna, w której stosuje się naboje gazowe lub alarmowe, przeznaczona do miotania chemicznych środków obezwładniających lub wytwarzania efektów dźwiękowo-wizualnych, konstrukcyjnie niezdolna do miotania pocisków, za wyjątkiem ładunków pirotechnicznych miotanych przy wykorzystaniu nasadki;

projekt, który nie istnieje:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

broń gazowo-alarmowa – broń palna, w której stosuje się naboje gazowe lub alarmowe, przeznaczona do miotania chemicznych środków obezwładniających lub wytwarzania efektów dźwiękowo-wizualnych, konstrukcyjnie niezdolna do miotania pocisków, za wyjątkiem ładunków pirotechnicznych miotanych przy wykorzystaniu nasadki;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

broń palna – jest to broń, w której do miotania pocisku lub substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych lub do wytwarzania efektów dźwiękowo-wizualnych wykorzystywana jest energia produktów powstałych w wyniku reakcji chemicznej ładunku miotającego;

projekt, który nie istnieje:

broń palna – jest to broń, w której do miotania pocisku lub substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych lub do wytwarzania efektów dźwiękowo-wizualnych wykorzystywana jest energia produktów powstałych w wyniku reakcji chemicznej ładunku miotającego;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

kaliber – jest to parametr broni określony wyrażoną w jednostkach długości albo wagomiarowo wartością zawartą w oznaczeniu wzoru naboju scalonego przeznaczonego dla danej broni, a w przypadku broni rozdzielnego ładowania – wyrażona w jednostkach długości lub wagomiarowo najmniejsza średnica części prowadzącej przewodu lufy;

projekt, który nie istnieje:

kaliber – jest to parametr broni określony wyrażoną w jednostkach długości albo wagomiarowo wartością zawartą w oznaczeniu wzoru naboju scalonego przeznaczonego dla danej broni, a w przypadku broni rozdzielnego ładowania – wyrażona w jednostkach długości lub wagomiarowo najmniejsza średnica przewodu lufy;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

ładunek miotający – jest to materiał wybuchowy, kombinacja materiałów wybuchowych lub mieszanina wybuchowa, w ilości określonej dla danego rodzaju amunicji, które w wyniku reakcji chemicznej wytwarzają produkty gazowe zdolne do miotania pocisku lub chemicznego środka obezwładniającego lub do wytwarzania efektów dźwiękowo-wizualnych;

projekt, który nie istnieje:

ładunek miotający – jest to materiał wybuchowy, lub kombinacja materiałów wybuchowych lub mieszanina wybuchowa, w ilości określonej dla danego rodzaju amunicji, które w wyniku reakcji chemicznej wytwarzają produkty gazowe zdolne do miotania pocisku lub chemicznego środka obezwładniającego lub do wytwarzania efektów dźwiękowo wizualnych;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

materiał wybuchowy – jest to materiał wybuchowy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

projekt, który nie istnieje:

materiał wybuchowy – jest to materiał wybuchowy o którym mowa w art. …3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

nabój – urządzenie przeznaczone do oddania jednego strzału z broni palnej, składające się z komponentów w postaci: elementu inicjującego reakcję chemiczną ładunku miotającego, w szczególności w postaci spłonki, z ładunku miotającego, z pocisku lub elementu go zastępującego, a w przypadku nabojów zespolonych – także z elementu łączącego wszystkie pozostałe części, w szczególności w postaci łuski;

projekt, który nie istnieje:

nabój – urządzenie przeznaczone do oddania jednego strzału z broni palnej, składające się z komponentów w postaci: elementu inicjującego reakcję chemiczną ładunku miotającego, w szczególności w postaci spłonki, z ładunku miotającego, z pocisku lub elementu go zastępującego, a w przypadku nabojów zespolonych – także z elementu łączącego wszystkie pozostałe części, w szczególności w postaci łuski;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

9) nabój rozdzielnego ładowania – nabój, w którym co najmniej jeden z jego komponentów jest ładowany do broni oddzielnie;
10) nabój ślepy – niezawierający pocisku nabój, którego funkcją jest generowanie silnego efektu dźwiękowego lub wizualnego, w tym nabój alarmowy przeznaczony do użycia w broni alarmowej;

projekt, który nie istnieje:

21) nabój ślepy – niezawierający pocisku nabój, którego funkcją jest generowanie silnego efektu dźwiękowego lub wizualnego, w tym nabój alarmowy przeznaczony do użycia w broni alarmowej;
23) nabój rozdzielnego ładowania – nabój, w którym co najmniej jeden z jego komponentów jest ładowany do broni oddzielnie;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

pocisk – komponent naboju miotany z broni palnej, służący do oddziaływania na cel;

projekt, który nie istnieje:

pocisk – komponent naboju miotany z broni palnej, służący do oddziaływania na cel;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

reprodukcja broni czarnoprochowej – jest to strzelecka broń palna rozdzielnego ładowania, przystosowana do strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu prochu czarnego, odwzorowująca broń wytworzoną przed 1900 rokiem, z zachowaniem jej funkcjonalności;

projekt, który nie istnieje:

reprodukcja broni czarnoprochowej – jest to strzelecka broń palna rozdzielnego ładowania, przystosowana do strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu prochu czarnego, odwzorowująca broń wytworzoną przed 1885 rokiem, z zachowaniem jej funkcjonalności;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

strzelecka broń palna – jest to przenośna broń palna wyposażona w lufę, która jest przeznaczona do miotania pocisku lub może zostać przerobiona tak, aby miotała pocisk w wyniku działania energii produktów uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku miotającego, o najmniejszej średnicy części prowadzącej przewodu lufy poniżej 20 mm za wyjątkiem granatników i broni sygnałowej, przy czym broń uznaje się za możliwą do przerobienia w celu miotania pocisku w wyniku działania energii produktów uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku miotającego, jeżeli ma wygląd broni palnej oraz ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonana, może zostać przerobiona w tym celu;

projekt, który nie istnieje:

strzelecka broń palna – jest to przenośna broń palna wyposażona w lufę, która jest przeznaczona do miotania pocisku lub może zostać przerobiona tak, aby miotała pocisk w wyniku działania energii produktów uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku miotającego, o najmniejszej średnicy części prowadzącej przewodu lufy poniżej 20 mm za wyjątkiem granatników i broni sygnałowej. Przedmiot uznaje się za możliwy do przerobienia w celu miotania pocisku w wyniku działania energii produktów uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku miotającego, jeżeli ma wygląd broni palnej oraz ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może zostać przerobiony w tym celu.

 

kagańcowy projekt MSWiA:

14) strzelecka broń palna długa – jest to strzelecka broń palna inna niż strzelecka broń palna krótka;

15) strzelecka broń palna krótka – jest to strzelecka broń palna, w której długość lufy nie przekracza 300 mm lub której całkowita długość nie przekracza 600 mm;

16) strzelecka broń palna powtarzalna – jest to strzelecka broń palna wyposażona w magazynek, bęben nabojowy lub inny mechanizm zasilający, w której wszystkie czynności związane z przeładowaniem wykonuje strzelający za pomocą mechanizmów ręcznego przeładowania;

17) strzelecka broń palna rozdzielnego ładowania – jest to strzelecka broń palna, w której wykorzystuje się wyłącznie naboje rozdzielnego ładowania;

18) strzelecka broń palna samoczynna – jest to strzelecka broń palna, w której przeładowanie następuje automatycznie po każdym strzale i która umożliwia strzelanie wyłącznie ogniem ciągłym lub seryjnym;

19) strzelecka broń palna samoczynno-samopowtarzalna – jest to strzelecka broń palna, w której przeładowanie następuje automatycznie po każdym strzale i która umożliwia strzelanie zarówno ogniem ciągłym, seryjnym, jak i pojedynczym;

20) strzelecka broń palna samopowtarzalna – strzelecka broń palna, w której przeładowanie następuje automatycznie po każdym strzale i która umożliwia strzelanie wyłącznie ogniem pojedynczym.

projekt, który nie istnieje:

7) strzelecka broń palna długa – jest to strzelecka broń palna inna niż strzelecka broń palna krótka;

10) strzelecka broń palna krótka – jest to strzelecka broń palna, w której długość lufy nie przekracza 300 mm lub której całkowita długość nie przekracza 600 mm;

11) strzelecka broń palna powtarzalna – jest to strzelecka broń palna wyposażona w magazynek, bęben nabojowy lub inny mechanizm zasilający, w której wszystkie czynności związane z przeładowaniem wykonuje strzelający za pomocą mechanizmów ręcznego przeładowania;

12) strzelecka broń palna rozdzielnego ładowania – jest to strzelecka broń palna, w której wykorzystuje się wyłącznie naboje rozdzielnego ładowania;

13) strzelecka broń palna samoczynna – jest to strzelecka broń palna, w której przeładowanie następuje automatycznie po każdym strzale i która umożliwia strzelanie wyłącznie ogniem ciągłym lub seryjnym;

14) strzelecka broń palna samoczynno-samopowtarzalna – jest to strzelecka broń palna, w której przeładowanie następuje automatycznie po każdym strzale i która umożliwia strzelanie zarówno ogniem ciągłym, seryjnym, jak i pojedynczym;

15) strzelecka broń palna samopowtarzalna – strzelecka broń palna, w której przeładowanie następuje automatycznie po każdym strzale i która umożliwia strzelanie wyłącznie ogniem pojedynczym;

 

kagańcowy projekt MSWiA:

replika broni, to jest przedmiot, który ma wygląd broni palnej, lecz został wytworzony w sposób uniemożliwiający jego przerobienie tak, aby odpalał nabój w wyniku działania energii produktów uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku miotającego;

przekrój broni, to jest przedmiot mający wygląd broni palnej, sporządzony z części broni, służący do prezentacji sposobu działania mechanizmów broni, niezawierający istotnych komponentów broni, które można wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w broni palnej.

projekt, który nie istnieje:

replika broni – jest to przedmiot, który ma wygląd broni palnej, lecz został wytworzony w sposób uniemożliwiający jego przerobienie tak, aby miotał pocisk w wyniku działania energii produktów uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku miotającego;

przekrój broni – jest to przedmiot mający wygląd broni palnej, sporządzony z części broni, służący do prezentacji sposobu działania mechanizmów broni, niezawierający części broni lub istotnych komponentów, które można wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w broni palnej.

 

Widzicie to co ja widzę? Czy tyle wystarczy aby uznać, że to na tej samej klawiaturze napisano oba projekty? Ja nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest. Oczywiście projekty mają różnice, bo nie da się do obowiązującej ustawy przepisać tworzonego kompleksowo projektu. Identyczność projektów w prezentowanym zakresie nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości, że pochodzą z tego samego źródła, moim zdaniem oczywiście. Jetem też pewny, że rozsądni ludzie przyznają mi rację.

Mam nadzieję, że nie znajdzie się obłąkany człowiek, co postawi tezę, że Andrzej Turczyn – Trybun broni palnej sam napisał projekt o objętości ponad 100 artykułów na ponad 60 stronach, tylko po to aby bawić się z MSWiA w zabawę polegającą na przypisywaniu ministerstwu autorstwa projektu?! Niepodobieństwem jest też to, że MSWiA korzystało słowo w słowo, kropka w kropę, przecinek po przecinku, z projektu, którego urzędnicy sami nie stworzyli, a który z jakiegoś powodu pojawił się na stronie trybun.org.pl?

Sprawa jest więc jednoznaczna. Niestety to ma konsekwencje.

Moim zdaniem wynika z tego, że z ministra Joachima Brudzińskiego podlegli mu urzędnicy robią przysłowiowego głupka. Wciskają mu zwyczajny kit, że w MSWiA nie powstał projekt ustawy o broni i amunicji do użytku cywilnego. Gdy pokazujemy, że chcą nas podstępnie i potajemnie złapać za gardło, wypierają się tego. Ewentualnie pan minister Joachim Brudziński doskonale wie co się dzieje i pogrywa sobie z Polakami bardzo nieładnie. Szczerze pisząc bardziej mi to wygląda na tą pierwszą sytuację. W związku z tym mam apel do pana ministra:

Panie ministrze szanowny, niechże Pan zrobi porządek, bo naprawdę przykro patrzeć jak ministra Rzeczpospolitej tak traktują urzędnicy. Oni tworzą kagańcowe prawo, a PiS zbiera baty. Oni tworzą przepisy o rozbrajaniu Polaków, a PiS przyjmie na siebie niesławę i hańbę rozbrojenia i konfiskowania broni praworządnym Polakom w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Czy wy w PiS-sie zdajecie sobie sprawę co się wokoło was dzieje, jak Polacy was postrzegają w tej sprawie? My patrzymy na was jak na zwyczajnych zdrajców, którzy wycierając sobie gęby patriotyzmem, realizują interesy naszych wrogów, dążąc do całkowitego rozbrojenia Polaków?!

No chyba, że jest tak faktycznie, że to też wasze pragnienie mieć bezbronnych i rozbrojonych Polaków jako “obywateli”. Bierność i niepodejmowanie projektu o numerze druku sejmowego 1692 na to może wskazywać. Po faktach, nie po słowach, was oceniamy.

 

 

Na koniec mam dwie prośby do czytelników bloga:

1/ Czy ktoś może sprawić aby pan minister Brudziński przeczytał ten wpis, albo może ktoś kto ma dostęp do jego ucha? To ważne aby do ministra osobiście dotarło jak się rzeczy mają. Informacja prawdziwa jest bardzo ważna w podejmowaniu decyzji. Może uda się w końcu pana ministra przekonać, że jedynie rozsądne wyjście z tego zamieszania to podjęcie prac nad projektem ustawy o broni i amunicji – druk sejmowy 1692. Tego oczekuje środowisko strzeleckie, to jest naszym celem – nowa ustawa o broni i amunicji, a nie łatana postsowiecka ustawa.

 

2/ Czy ktoś może poprosić panią poseł Annę Siarkowską, aby chociaż skasował swój niefortunny wpis na Fabebook, jaki zamieściła po ujawnieniu przeze mnie projektu, który nie istnieje. Zarzucała mi pani poseł sianie dezinformacji, ktoś przecież mógł w to uwierzyć i nabrać wątpliwości co do moich wysiłków. Widzicie, że nie sieję dezinformacji, piszę prawdę, czasem trudną do przyjęcia. Ostrzegam Polaków przed nadchodzącymi problemami aby w ten sposób obudzić w nich aktywność społeczną. Pani poseł zaś przez swój wpis utrudnia moją społeczną pracę, gasi niezbędną dzisiaj czujność społeczną. W sytuacji gdy to ja mam rację, nie powinna pani poseł tego robić.

 

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP, ukształtowały się na takim poziomie, że jest niebezpieczeństwo, że zbraknie Fundacji pieniędzy na abonament PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi. Przez ponad rok utrzymuję dostęp do serwisu PAP za wasze pieniądze. Przez ten czas moje wpisy dotarły do kilkuset tysięcy odbiorców i ilość osób wchodzących na bloga wzrasta.