Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował i opublikował skrajnie restrykcyjną zmianę ustawy o broni i amunicji

We wrześniu 2017 roku w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Projekt początkowo był w wersji z dnia 1.09.2017 r., później w wersji z dnia 16.04.2018 r., a kilka dni temu pojawił się w wersji z dnia 3.08.2018 r.

W projekcie w wersji z dnia 3.08.2018 r. pojawiły się obszerne przepisy zmieniające ustawę o broni i amunicji, czego nie było w wersjach poprzednich projektu. W trakcie konsultacji nie pojawiła się ze strony żadnego podmiotu w nich uczestniczącego uwaga o konieczności wprowadzenia w przepisach przejściowych daleko idącej zmiany w ustawie o broni i amunicji. Przyczyna zatem musiała być odmienna.

Download (PDF, 402KB)

Moim zdaniem przyczyna pojawienia się w przepisach ustawy koncesyjnej daleko idących zmian ustawy o broni i amunicji jest taka, że udało się ujawnić utajniane przed opinią publiczną prace MSWiA nad nową ustawą o broni i amunicji do użytku cywilnego. Urzędowo zaprzeczyli temu, że projekt istnieje, wpadli zatem w pułapkę własnego kłamstwa.

Nie udało mi się jeszcze zapoznać ze szczegółami, zmiana jest naprawdę duża. Przeczytałem projektowane zmiany pobieżnie. Na pierwszy rzut okaz mamy do czynienia z daleko idącym zaostrzeniem restrykcji w zakresie posiadania broni palnej. Zamiana jest uzasadniana koniecznością implementacji dyrektywy, ale zaostrzenie restrykcji jest w daleko szerszym zakresie niż wymaga tego i tak już kagańcowa dyrektywa unijna.

Pisowscy urzędnicy z MSWiA zamiast dostosować prawo tylko tyle ile trzeba i ani joty więcej, przygotowali restrykcyjne regulacje, które odwracają kierunek nadany ustawie o broni i amunicji zmienionej w 2011 roku. We wpisie z maja 2018 r. pt. Polskich polityków i służących im urzędników mentalność kapo pisałem:

Nawet przy tej zaostrzonej dyrektywie, można by sobie jakoś urządzić polskie sprawy, tak aby Polacy byli zadowoleni i aby UE nie miało powodu się doczepiać. Niestety mentalność kapo nakazuje niektórym politykom i urzędnikom tak pisać ustawy, aby było o wiele surowiej niż UE nam/im każe.

Nie myliłem się wcale, jakbym prorokował i przewidywał jak zachowają się “polscy” politycy i urzędnicy. Rząd PiS zaciska nam pętlę na szyi znacznie bardziej niż wymaga tego Unia Europejska. Właśnie tak działa każdy kapo – stara się przypodobać panu w oprawianiu niewolnika, gorliwością większą niż wymaga tego pan.

Kilka spraw, które z całą pewnością was zainteresują, a które pojawiają się w projektowanej zmianie ustawy o broni i amunicji:

1/ broń rozdzielnego ładowania (czarnoprochowej) podlegała będzie rejestracji na uproszczone pozwolenie na broń tzw. kartę rejestracyjną broni;

2/ zakaz posiadania i konfiskata magazynków o określonej pojemności przez osoby posiadające pozwolenie na broń i obowiązek ich nieodpłatnego oddania policji (art. 156 ust. 5: Osoby posiadające pozwolenie na broń, które w dniu wejścia w życie ustawy nowej posiadały mechanizmy ładujące, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 135 w brzmieniu nadanym ustawą nową, zobowiązane są w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowej zwrócić te mechanizmy do organu właściwego do wydania pozwolenia na broń. – wywłaszczenie bez odszkodowania);

3/ badania lekarskie i psychologiczne co 5 lat;

4/ zakaz noszenia broni załadowanej;

5/ zakaz używania broni pamiątkowej na strzelnicach;

6/ możliwości odebrania broni rozdzielnego ładowania (czarnoprochowej) nieoznaczonej;

7/ obowiązku zawiadamiania o miejscu przechowywania broni niewymagającej pozwolenia na broń, a podlegającej rejestracji np. broń rozdzielnego ładowania (czarnoprochowa);

8/ pozwolenia na broń muzealną;

9/ konfiskata broni samopowtarzalnej przerobionej z broni samoczynnej;

To tylko pierwsze spostrzeżenia. Nie mam możliwości przed napisaniem tego wpisu szczegółowej analizy projektu. Oczywiście się tym zajmę, ale czy wystarczy 10 dni? Urzędnicy potrzebowali długie miesiące na napisanie projektu. Termin konsultacji społecznych kapo z PiS wyznaczyli nam na 10 dni. To tylko pozór konsultacji społecznych, aby nikt nie mógł im zarzucić, że czegoś przy pracy nad projektem nie uczynili.

W uzasadnieniu nowej, kagańcowej wersji projektu nie ma ani słowa o większości zmian. Nic nie napisano o przyczynach wprowadzenia rejestracji i pozwoleń na broń czarnoprochową, ani słowa o tym z jakiego powodu ogranicza się możliwość noszenia broni itp. Jest na okrągło parę zdań o potrzebie  implementacji dyrektywy i ani słowa o tym co robią z powodu tego, że są kapo wobec Narodu Polskiego.

Jest bardzo źle, jest wręcz dramatycznie. Wrzucenie tego projektu 3 sierpnia 2018 roku nie jest przypadkowe. Termin implementacji jest do 15 września 2018 r., a zatem wszystko wskazuje na to, że polityczne roboty do głosowania z PiS, przyjmą ustawę bez żadnych prac w komisji. Pamiętajmy, że rządzą nami cyniczni i bezwzględni ludzie, którzy na uchwalanie ważnych ustaw potrzebują 1 dzień (tyle czasu roboty do głosowania z PiS zmieniały ustawę o IPN).

Będę pisał o dalszych szczegółach. Trzeba chyba znowu zebrać się i zacząć pisać do robotów od głosowania, że nie zgadzamy się na daleko idące zmiany w ustawie o broni i amunicji, które nie są wzmagane dyrektywą. Chociaż i nawet dyrektywą powinni zlekceważyć, co najmniej do czasu rozpoznania skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE, którą złożyli Czesi.

Polskich polityków i służących im urzędników mentalność kapo

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP, ukształtowały się na takim poziomie, że jest niebezpieczeństwo, że zbraknie Fundacji pieniędzy na abonament PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi. Przez ponad rok utrzymuję dostęp do serwisu PAP za wasze pieniądze. Przez ten czas moje wpisy dotarły do kilkuset tysięcy odbiorców i ilość osób wchodzących na bloga wzrasta.

Zakaz posiadania broni kategorii A i konfiskata bez odszkodowania w rządowym projekcie zmian ustawy o broni i amunicji

W 100 rocznicę niepodległości rząd PiS przystępuje do rozbrajania Polaków i konfiskaty broni – 100 lat temu to myśmy rozbrajali Niemców…