Wywłaszczenie ludzi w sytuacji związanej z planem odbudowy gospodarki po koronakryzysie

2021-01-08 15:54 (PAP) Portugalia/ Rząd wprowadza możliwość wywłaszczenia w związku z planem odbudowy gospodarki

Rząd Portugalii uchwalił przepisy, na podstawie których państwo będzie mogło wywłaszczyć obywateli w sytuacji wyższej konieczności związanej z planem odbudowy gospodarki po koronakryzysie – ogłosił w piątek socjalistyczny gabinet premiera Antonia Costy.

Zgodnie z nowym prawem osoba pozbawiana przez państwo nieruchomości powinna otrzymać odszkodowanie. Nie będzie jednak mogła sprzeciwić się oddaniu państwu terenu w sytuacji “wyjątkowej potrzeby” dotyczącej realizacji priorytetowych inwestycji dla wychodzącej z kryzysu gospodarki.

Przed wywłaszczeniem obywatela władze będą musiały uzasadnić, że przejmowany teren ma wysoką “użyteczność publiczną”.

Zgodnie z nowymi przepisami nieruchomość może zostać przejęta przez państwo w sytuacji, gdy przebiegają tam ważne dla użyteczności publicznej sieci związane z przesyłem energii, z transportem lub istotne z punktu widzenia ekologii.

Uchwała rządu przewiduje, że wywłaszczenie może nastąpić tylko w “wyjątkowych sytuacjach” i musi być “należycie uzasadnione, przy jednoczesnym zachowaniu praw, wolności i gwarancji obywatelskich”.

Uchwała gabinetu Costy jest wykonaniem ustawy przyjętej przez parlament Portugalii 12 września 2020 roku, w której izba upoważniła władze kraju do “terminowej realizacji” inwestycji priorytetowych dla odbudowy gospodarki po epidemii Covid-19.

Niezły sposób obrabowania ludzi ze wszystkiego co mają wymyślili sobie koronawirusowi histerycy, tj. socjalistyczni przywódcy tego świata. Moim zdaniem operacja koronawirus jest naprawdę interesującym projektem. Nie wiem jak się skończy ale oczy przecieram ze zdziwienia jak intensywnie się rozwija. Myślę, że aktualny etap operacji jest do wykonania w takich oto puntach:

1/ wywołać histerię związaną z koronawirusem,

2/ zamknąć gospodarkę w trosce o ludzi,

3/ przez histeryczny strach uzyskać na to społeczną aprobatę na to troskliwe niszczenie ludzkich majątków, inwestycji,

4/ przez zamknięcie gospodarki zubożyć ludzi, w trosce o ich zdrowie i życie,

5/ powtórzyć tą operację ze dwa razy aby bieda była naprawdę porządna,

6/ ogłosić plan odbudowy gospodarki, że wkrótce będą naprawdę dostatnie lata,

7/ w planie umieścić antyobywatelskie (nieludzkie) regulacje, np. możliwość konfiskaty w celu wyższej konieczności, w myśl socjalistycznej reguły najpierw państwo później własność i wolny rynek.

Moim zdaniem ten plan jest realizowany również w Polsce, a Portugalia się po prostu wyrwała do przodu i dzięki temu możemy się dowiedzieć co nas wkrótce czeka. Myślę, że w Polsce jesteśmy już na punkcie 6 planu operacji. Jak klikniecie w podświetlone zdania, włączą się moje wpisy, które pokazują gdzie jesteśmy oraz, że podstawy pod punkt 7, najważniejszy, są już od dawna przygotowane. Przy okazji dosłownie kilka dni temu towarzysz premier Morawiecki ogłosił punkt 6, tj. że niebawem będziemy bogaci, bo oto on ma plan. Jeden już wprawdzie miał (plan zrównoważonego rozwoju) i g…wno z niego wyszło, ale ten drugi się już z całą pewnością powiedzie.

Myślę, że pisowscy towarzysze mają plan podobny do towarzyszy z Portugalii, wszak w lewicowym świecie od dziesiątek już lat obowiązuje powiedzenie proletariusze wszystkich krajów łączcie się. Obawiam się, że towarzysze z PiSu połączą się myślą socjalistyczną z towarzyszami z Portugalii i podobne regulacje zaplanują wprowadzić w Polsce. Pamiętamy przecież, jak kilka miesięcy temu próbowali zapewnić sobie bezkarność za przestępstwa jakie popełniają w związku ze zwalczaniem koronawirusa. Właściwie to nie wiem czy popełniają mam tylko podejrzenia, no i chyba taki wniosek jest konsekwencją logiczną próby zapewnienia sobie bezkarności. Przy pomocy prawa reguluje się zjawiska społeczne. Skoro chcieli uregulować bezkarność popełnienia przestępstw, to chyba nie tylko tych planowanych ale i już dokonywanych? Tak ja wnioskuję.

No więc już krówce tow. premier ogłosi plan, plan będzie realizowany przy pomocy przepisów ustaw. Plan będzie polegał na tym, że będziemy wszyscy w Polsce bogaci, że bogactwo będzie spływało na wszystkich sprawiedliwie, w ramach zrównoważonego rozwoju. W Polsce bogactwo dekretuje się w ustawach, a nie wynika ono z ciężkiej ludzkiej pracy. No nie może wynikać z pracy, bo przecież pracy wielu ludziom zakazano w szczerej trosce o nich. No więc skoro przy pomocy pracy nie mogą być Polacy bogaci, to im PiS zapisze w ustawie bogactwo. Obawiam się, że będzie to bogactwo z wywłaszczania innych, ale społecznie sprawiedliwego, na społecznie sprawiedlwie potrzeby!

Każde bogactwo niewypracowane pracą musi wynika z jakiejś formy odebrana zasobów innym. Socjaliści specjalizują się od dziesięcioleci w okradaniu ludzi w taki sposób, aby okradani i wszyscy inni musieli wierzyć, że to nie jest kradzież, a beneficjanci zrabowanych dóbr byli przekonani, że to słuszne, że z nich korzystają, że im się to po prostu należy. Wymyślane są przeróżne powody rabunku dzisiaj zwane podatkami, opłatami itp. Jeszcze nie ma w polskim prawie podstawy okradania ludzi w celu walki z koronakryzysem. Jestem pewny, że teoretycy socjalizmu już dzisiaj ciężko pracują aby wypracować zrównoważone rozwiązanie. Jestem przy tym pewny, że uwielbiani przez siebie samych, nasi socjalistyczni przywódcy wymyślą daleko lepsze, dalej idące, bardziej uniwersalne, rozwiązanie wobec tego, które zrobiono w Portugalii.

Gdyby każdy kto czytuje bloga trybun.org.pl regularnie wspierał Fundację Trybun.org.pl, dużo więcej dałoby się zrobić