Marksistowskie sny i sowiecka rzeczywistość.

Artykuł ten został pierwotnie opublikowany … Czytaj. →


Choroba zwana socjalistyczną władzą

W autorytarnym kolektywizmie (socjalizmie), władza … Czytaj. →